نوع فعالیت ها

 • طراحی و مشاوره دوربین های مدار بسته تحت شبکه

 • سیستم های نظارتی و حفاظتی

 • سیستم های امنیتی و دزدگیر

 • طراحی و راه اندازی سیستم پارکینگ هوشمند

 • پشتیبانی و نگهداری تلویزیون شهری

 • سیستم شبکه کل مجموعه

 • طراحی و راه انداری اتاق سرور مرکزی و مانیتورینگ

 • پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سرورینگ سینما

 • راه اندازی و پشتیبانی سیستم های سینمایی

 • طراحی فیلم های تبلیغاتی تلویزیون شهری

 • طراحی وراه اندازی تابلو های تبلیغاتی مجتمع